Stokkmatter

Stokkmatter, også kalt skogsmatter, er et produkt med mange bruksområder. Passer perfekt som underlag for tungt maskineri som skal gjennom våte utmarksområder.

Skåner terrenget samtidig som det forenkler fremkomsten!

Produseres i 20 cm tykkelse, 1 meters bredde, og stort sett 5 meters lengder. Satt sammen av kraftige gjengestenger som tåler mye håndtering.