Slipplaft

Vi har en høvel og produksjonslinje for maskinlaft. Her produserer vi ferdig sammensatte vegger i rent tømmer. Ideelt for bruk i garasjer, driftsbygninger, fjøs, redskapsbygg, gapahuker.

Produseres i 4”, 6” og 8” veggtykkelse.

Vi tilpasser oss dine ønsker. Ingen bygg er for små eller for store!

 Kontakt oss for pris eller andre spørsmål ved ditt prosjekt.

Det er mange fordeler ved å velge slipplaft til ditt byggeprosjekt:
Byggetid med ferdige veggelementer som heises på plass.
Vakre bygg visuelt, kombinert med solid håndverk.
Tre er fornybart – et klimavennlig valg!
Inneklima med rene tømmervegger