Dreide stokker

Vi kan tilby dreide stokker fra 3,5 meter og helt opp i 9,0 meter. Diameter fra 20-40 cm, gran og furu. Disse blir brukt til alt fra pyntesøyler, takåser og stokker til motorsagtevling.

Vi kan også produsere dreide stokker med profil!

Produseres kun på bestilling, kontakt oss for pris.