Tørker

Vi har to forskjellig typer tørker, noe som gir oss mulighet til å være fleksible og kan levere spesialprodukter på kort varsel.

Vacuumtørke levert av Inmark AS i 2006. Her kan vi tørke lengder opp til 13 meter. Total tørketid er ca. ei uke.