Kara sirkelsag

Sirkelsaga vår fra Kara er ”originalsaga” som ble montert her av Leif Grøndahl i 1994. Den gang var formålet å skjære laftetømmer, gjerdehon og materialer til palleproduksjon. Saga har blitt brukt flittig i alle år siden, og er fortsatt mye i bruk den dag i dag. Her skjærer vi de mindre stokkene, gjerdehon, og snitt som krever presisjon.

Kombinasjonen av sirkelsag og båndsag gir mange fordeler og fleksibilitet.