Høvellinje med høvel fra Kälin

Ny høvel fra Kälin ble kjøpt i 2013 med formål om å høvle laftetømmer til slipplaft. Med denne maskinen kan vi høvle opp til 400 mm bredde og 300 mm høyde. Etter høvelen har vi et anlegg for eksaktkapping og boring av hull til gjengestål. Her setter vi sammen vegger etter mål, freser ut spor til beitski og gjør veggen klar til montering.